Cabinetul Ari Med Estet S.R.L. a încheiat contract de colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş pentru servicii medicale stomatologice de care pot beneficia copii intre 0-18 ani, asiguraţii peste 18 ani şi beneficiari ai legilor speciale.

Beneficiari ai legilor speciale sunt:

–  beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

–  beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

–  beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

Atenţie! Serviciile medicale stomatologice de bază sunt asigurate în limita fondurilor disponibile.